Mgr. Kateřina Sochorová (nar. 1981 v Rakovníku)

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut - prodloužena na období od 30.8.2009 - 29.8.2015

 

Studium :

3. lékařská fakulta Univerzita Karlova - obor fyzioterapie (1999 - 2002)
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Palackého - obor fyzioterapie (2002-2004)

V rámci vysokoškolského studia:

Odborné stáže (Malvazinky, Paraple, FN Královské Vinohrady, FN Olomouc, Lázně Luže Košumberk, Lázně Lipová, Janské Lázně, Rehabilitační Ústav Kladruby….)
Zápočet i zkouška z masáží (1999 - 2000)
Zkouška z kineziologického rozboru a diagnostiky u Funkčních poruch pohybového systému MUDr. Poděbradský (2001)
Základní kurz Vojtovy reflexní lokomoce - RL - Corpus Olomouc (2002)
Základní kurz SET konceptu - Mgr. Hamáčková - Pernicová Hradec Králové (2003)
Seminář o pánevním dnu - MUDr. Skalka - Olomouc (2001)

Kurzy :

Přehled některých metodik používaných ve fyzioterapii, IPVZ, Praha (2005)
Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace - PaeDr. Švejcar (2006)
Kurz vojtovy reflexní lokomoce - RL Corpus Olomouc (2006 - 2007)
Kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému - REHEX - EDU, Lázně Lipová (2007 - 2008)
Diagnostika a terapie dysfunkce svalů pánevního dna, Rehaspring, Čelákovice, září 2009
Fyzioterapie inkontinentních pacientů ("ostravský koncept"), Ostrava, září 2010 (certifikovaný kurz)

Semináře :

Akreditace, dokumentace fyzioterapeuta ÚVN, Praha (2005)
McKenzie ÚVN, Praha (2005)
Vývojová kineziologie v manuáloní medicíně - Motol - Doc. Kolář (2007)
Metoda Mc Kenzie - Nováková (2005)
Seminář Reflexní terapie plosky nohy - Margaret (2006)
Pracovní setkání členů skupiny Vojtovy reflexní lokomoce - Praha (2006, 2007)
Seminář nestabilní plochy, PC polštáře - Kubačka (2005)
Seminář - metody rehabilitace - IPVZ Praha (2006)
Šetrná manipulace s klientem, NsP Rakovník (2006)
Míčková facilitace a nespecifické mobilizace pomocí molitanových míčků, NsP Rakovník (2006)
Pseudoradikulářní syndrom horních a dolních končetin, NsP Rakovník (2006)
Konzultace postupů terapie. Terapeutické postupy z hlediska vývojové kineziologie a vývojové neurologie, výukový terapeut : Marcela Klemová (květen 09, červen 09, říjen 09, listopad 09, prosinec 09, leden 10, únor 10, březen 10,
duben 10, květen 10, červen 10)

Konference :

Prevence a podpůrná terapie zánětlivých onemocnění pohybového aparátu, komplexní rehabilitační přístup po úrazech, Třeboň (2005)
Terapeutické postupy u neurologických onemocnění, FN Motol, Praha (2005)
Vinohradské odpoledne - specifická fyzioterapie na odd.popáleninové medicíny, metodika senzomotorické stimulace, FNKV Praha (2005)
Mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR, Brno (2006)
Úvod do konceptu Bazální stimulace, PL Jihlava (2006)
Pánevní dno a jeho poruchy : Inkontinence moči a stolice - Jihlava (2007)
III. mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR, Brno (2007)
Janskolázeňské sympozium DMO (2008)
"Porod a riziko inkontinence" 8.konference IncoFora, Praha (říjen 2009)
" Inkontinence a životní cyklus muže a ženy" 9.konference IncoFora, Praha (duben 2010)

Pracovní setkání terapeutů Vojtovy metody :

seminář Osový orgán ve fázích reflexního otáčení, FN Motol (2007)
workshop Osový orgán ve fázích reflexního otáčení - praktické cvičení na sobě, FN Motol (2007)

Členství :

člen Unie Fyzioterapeutů ČR
člen Vojtovy reflexní společnosti ČR

Vlastní přednášky s udělením kreditů UNIFY :

seminář: Vývojová kineziologie dle Vojtovy reflexní terapie (2005)
seminář: Elektroléčebné postupy v terapeutické praxi, NsP Rakovník (2006)
konference: Rakovnické sesterské dny - přednáška: Rehabilitace u lůžka (2007)
seminář: Diagnostika a terapie dětí Vojtovou metodou (2007)
přednáška: "Vývojová kineziologie dle Profesora Vojty", na konferenci "III.Rakovnické sesterské dny" (září 2009)
konference: Rakovnické sesterské dny: "Vojtova metoda", září (2010)
konference: Rakovnické sesterské dny: "Inkontinence", září (2010)

 
  kontakt